รามเกียรติ์ Ramayan ตอนที่ 1-56 (จบ)

เรื่องรามเกียรติ์ (Ramayan) เป็นเรื่องราวที่สืบทอดมาโดยกาลเวลาอันยาวนานในประวัติศาสตร์และวรรณกรรมของประเทศอินเดีย ในยุคกษัตริย์ทศรถของอาณาจักรอโยธยาที่รุ่งเรือง มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อกษัตริย์ทศรถได้มีบุตรสามคนกับราชินีที่เป็นเมียของพระองค์คนหนึ่ง ซึ่งชายาทั้งสามนี้มีนามว่า เกาศัลยา, ไกยเกยี และ สุมิตรา

ความสุขและความเป็นองค์รวยหลายหลายที่พวกเขาได้รับมาก่อนหน้านี้ ไม่สามารถทำให้พวกเขาพอใจได้อีกต่อไป หากไม่มีบุตรที่จะรับช่วงเวรในสำนักบริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในสังคมอันเชื่อถือฐานขององค์ราชวงศ์

จึงได้มีการเตรียมตัวและบำเพ็ญเพื่อขอพรจากเทพเจ้าให้พวกเขาได้มีทายาท ทั้งสามชายาจึงได้เข้าไปในวัดป่าแห่งหนึ่ง อยู่รวมกันเพื่อศึกษาธรรมชาติและให้พระคุ้มครองจากเทพเจ้า

หลังจากที่พวกเขาได้บำเพ็ญเพียรเพื่อเจรจากับเทพเจ้าอย่างเต็มใจ พวกเขาก็ได้รับพรซึ่งอย่างที่พวกเขาปรารถนา จากเทพอัคนี ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เป็นที่เคารพนับถือในสมาคมพระองค์ทั้งสาม

และดังนั้น ประจำวันหนึ่ง สามีผู้ดีทศรถและราชินี พวกเขาได้รับข่าวดีว่า เกาศัลยา, ไกยเกยี และ สุมิตรา ชายาทั้งสามได้เป็นหญิงสาวและจะเกิดเป็นทายาทของพวกเขา อันเป็นพรที่เทพอัคนีได้ประทานให้แก่พวกเขาและอุปการะของพวกเขา และความสุขร่างกายและใจจึงเต็มไปด้วยความสุขและเยื่องใยในชาติของพวกเขาต่อไป แสงสว่างของความโชคดีมั่นคงประทานแก่พวกเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในอนาคต

(Visited 138 times, 1 visits today)

You might be interested in